Komisijos 2010-2014 kadencija

Revizijos komisija 

1.Marteckas Jonas – pirmininkas
2.Pečiulis Kastantas – pirmininko pavaduotojas
3.Valinčius Juozas
4.Petruškevičius Petras


Visuomeninės ir ekonominės plėtros, finansinės ekonomikos ir žemės ūkio komisija 
1.Stopnicki Feliks – pirmininkas
2.Valinčius Arūnas – pirmininko pavaduotojas
3.Radzevičius Darius
4.Gasparevičius Juozas 
5.Kalesinskas Vytautas JonasŠvietimo kultūros, sveikatos, socialinių reikalų, teisėtvarkos ir viešotvarkos paisymo komisija
1.Vailionis Helena – pirmininkė
2.Lukaševičius Petras - pirmininko pavaduotojas
3.Berneckas Petras
4.Zimnickas Medardas Vytautas
5.Venslauskas RomualdasValščiaus komisija dėl alkoholinių problemų sprendimo

1.Vaičiulis Jonas - pirmininkas
2.Lukaševičienė Danutė – pirmininko pavaduotoja
3.Misiukonis Marytė
4.Maliušis Onutė
5.Jonušonytė Jolanta
6.Irena Lila

10.08.2022 // www.lt.ugpunsk.pl