log in   |      kontaktas   |   site map   |
  |      |       |
Link:

Site Map |  Site Map |  Site Map |  Web SiteMap | 

Punsko valsčiaus Taryba

Tarybos pirmininkas - Valdas Krakauskas


Tarybos nariai :


Vailionis Helena
Gasperavičius Juozas
Lukaševičius Petras
Kalesinskas Vytautras Jonas
Berneckas Petras
Radzevičius Darius
Marteckas Jonas
Pečiulis Kastantas
Petruškevičius Petras
Stopnicki Feliks
Venslauskas Romualdas
Valinčius Arūnas
Valinčius Juozas
Zimnickas Medardas VytautasCIT

BIP